ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cerințele noastre sunt simple: este necesar să cunoaștem combinația de limbi (limba sursă şi limba țintă), numărul de caractere cu spații al documentului, domeniul şi termenul de predare ideal dorit de dumneavoastră.

Pentru a calcula în mod egal numărul de pagini dintr-un document, s-a determinat (de către traducătorii din Romania şi de către birourile de traduceri de aici) că o pagină standard conține 2.000 de caractere cu spații, care se calculează cu Microsoft Word, unde numărul total de caractere cu spații se împarte la 2.000 şi astfel obținem numărul de pagini real al documentului. Dacă documentul pe care doriți să îl traduceți nu este un fișier Word, ci scanat sau pur şi simplu îl aveți pe hârtie, putem doar să aproximam câte pagini vor rezulta, urmând ca la finalul traducerii să calculăm numărul exact de pagini traduse. Pentru fișiere pdf originale, (transformate din Word în pdf), putem face conversia în Word, pentru a calcula numărul de pagini. Prețul final se va achita în funcție de numărul total de pagini traduse (in limba țintă).

Traducerile autorizate implică vizarea acestora prin ștampilă și semnătură doar de către traducătorul autorizat de Ministerul de Justiție, în timp ce traducerile legalizate trebuie să prezinte şi încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat, de către un Notar Public.

Preţurile noastre depind de o serie de factori precum: Complexitatea subiectului (legal, tehnic, marketing, etc.); Contorul de cuvinte al documentului (cu cât este mai mare documentul, cu atât prețul este mai ridicat); Termenul de predare dorit (cu cât este mai scurt intervalul de timp, cu atât prețul este mai ridicat).

Ca regulă generală, termenul de predare se bazează pe dimensiunea şi complexitatea documentului şi depinde de necesitatea unei editări speciale. Intervalul de timp obișnuit pentru o traducere de aproximativ 5-10 pagini standard este de 24 ore, sau mai mult.

Clienții pot plăti în numerar, sau prin transfer bancar, în baza unei facturi proforme întocmite de noi, pe baza datelor de facturare furnizate de dvs. Factura vă va fi trimisă prin e-mail la adresa furnizată de dvs. Dacă doriți vă putem trimite factura originală prin poștă. În funcție de volumul proiectului, putem solicita un avans de 40-50%.

Traducerea simplă este acea traducere care nu necesită autorizare sau legalizare.

Traducerea autorizată este acea traducere care are ștampila şi semnătura traducătorului autorizat care a efectuat traducerea, respectiv are la finalul documentului încheierea prin care traducătorul certifică exactitatea traducerii.

Traducerea legalizată este acea traducere care are pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui notar public. Încheierea de legalizare a notarului certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică şi că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Limba sursă este limba din care se traduce un anumit text. De exemplu: în cazul unei traduceri din limba română în limba italiană, limba română este limba sursă.

Limba țintă este limba în care se traduce un anumit text. Continuând cu exemplul anterior, limba italiană va fi limba țintă.

Traducătorul scrie un text la finalul traducerii prin care certifică faptul că traducerea realizată de el este conformă cu documentul primit pentru traducere (care poate fi în: original, fotocopie scanată, copie fax. etc.) sub care semnează şi pune ștampila. Această procedură se numește „încheierea traducătorului” şi certifică faptul că traducătorul autorizat își asumă responsabilitatea față de corectitudinea traducerii realizate, atât în fața clientului cât şi în fața legii. Traducătorul autorizat își pune de asemenea ștampila şi semnează pe fiecare pagină a actului tradus, în colțul din dreapta jos. Sunt situații în care, pentru creșterea siguranței şi evitarea fraudelor, unii traducători își pun ștampila şi intre paginile documentului tradus.
Notă: Acest lucru nu este reglementat prin lege şi nu poate fi cerut de către notar pentru încheierea legalizării semnăturii traducătorului. Este o modalitate utilizată numai de către unii traducători şi este la libera lor alegere. Încheierea traducătorului poate fi însoțită de legalizarea notarială a semnăturii sale. În acest caz, este vorba de o traducere legalizată de un notar. Traducătorul autorizat depune personal un specimen de semnătură la biroul notarului. Atunci când este nevoie de o traducere legalizată, notarul certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică.

Traducerile legalizate pot fi realizate în regim normal şi în regim de urgență în funcție de solicitările clientului, iar predarea traducerilor se stabilește de comun acord cu clientul. La stabilirea termenului de predare a unei traduceri care necesită şi legalizare notarială se va ține cont de doi factori: timpul necesar pentru traducerea în sine şi timpul necesar pentru deplasarea la biroul notarial pentru încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat, în funcție de disponibilitatea notarului public. De obicei legalizarea unei traduceri se face în termen de 24 de ore, ținând cont de faptul că implică două organe abilitate pentru acest procedeu: traducătorul autorizat şi notarul public.

Persoana care efectuează traducerea se numește „traducător” şi este o persoană calificată din punct de vedere profesional, cu studii lingvistice specifice domeniului limbilor străine, care este autorizată conform legislației române de către Ministerul Justiției.

Traducerea legalizată este o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România, care este legalizată de către un notar public, adică un notar public autentifică semnătura şi ștampila traducătorului care a efectuat traducerea.

Termenul de legalizare al traducerii se referă de fapt la legalizarea semnăturii traducătorului, nu a traducerii în sine. Această legalizare a semnăturii traducătorului se face de către un notar public.

Scroll to Top