În conformitate cu cerintele Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor RGPD) şi ale Legii notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995 republicată, traducatorul autorizat în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia legală de a administra, prelucra şi porta în condiţii de siguranţă, inclusiv prin accesarea registrelor notariale si a celorlalte registre publice prevăzute de lege şi numai pentru scopurile prevăzute de legislaţia în vigoare, datele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz, un membru al familiei ori o altă persoană.

Totodată, am luat act de faptul că datele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc comunicare, instituţiilor publice, notarilor publici sau altor entităţi publice ori private ale căror activităti sunt incidente în activitatea notarială sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurii solicitate şi care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter personal.

Scopul colectării datelor constituie instrumentarea actului/procedurii notariale solicitate.

Aceste informaţii vor putea fi introduse de traducatorul autorizat în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hărtie) şi electronică.

Datele cu caracter personal vor rămâne confidenţiale în temeiul obligaţiei statutare de secret profesional astfel cum aceasta este reglementată de art. 70 din Legea notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995 republicată.

Scroll to Top